Strona główna

CHARAKTERYSTYKA

„Świat Przemysłu Kosmetycznego", to specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu kosmetycznego oraz dostawców, oferujących produkty i usługi dla branży kosmetycznej. Magazyn jest źródłem wiedzy z zakresu rynku, legislacji, produkcji, badań i rozwoju, opakowań, wzornictwa, maszyn, rozwiązań technologicznych oraz usług dla przemysłu kosmetycznego.

REKLAMA

Cała branża na wyciągnięcie ręki! W nakładzie 3000-5000 egzemplarzy docieramy do osób z zakładów kosmetycznych, firm, instytucji oraz uczelni związanych z branżą kosmetyczną.

GRUPA DOCELOWA

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, automatycy, szefowie laboratoriów, działów logistyki, zaopatrzenia oraz działów R&D w zakładach produkcyjnych.

DYSTRYBUCJA

Każde wydanie „Świata Przemysłu Kosmetycznego” wysyłane jest bezpłatnie do pracowników z ponad 200 produkcyjnych zakładów kosmetycznych, instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży. Czasopismo wydawane jest w nakładzie od 3000 do 5000 egzemplarzy.

RADA PROGRAMOWA

Nad kształtem i merytoryką czasopisma czuwa Rada Programowa, złożona z najlepszych ekspertów, wybitnych specjalistów z branży kosmetycznej, którzy wspierają czasopismo swoim bogatym doświadczeniem. W skład Rady Programowej czasopisma "Świat Przemysłu Kosmetycznego" wchodzą następujący przedstawiciele branży kosmetycznej:

Prenumerata

Zapraszamy do prenumeraty czasopisma

Prenumerata drukowana

lub

E-prenumerata