DYSTRYBUCJA

Każde wydanie „Świata Przemysłu Kosmetycznego” wysyłane jest bezpłatnie do pracowników z ponad 200 produkcyjnych zakładów kosmetycznych, instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży. Czasopismo wydawane jest w nakładzie od 3000 do 5000 egzemplarzy.

Czasopismo dostępne jest również w prenumeracie oraz bezpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania z portalu internetowego. Dodatkowa dystrybucja odbywa się na krajowych i zagranicznych targach oraz imprezach branżowych.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij materiał w

Prenumerata

Zapraszamy do prenumeraty czasopisma

Prenumerata drukowana

lub

E-prenumerata